• Wedstrijdsecretariaat

  • Een wedstrijd verzetten, hoe gaat dat ook alweer? Het instemmen met een verzoek om wijziging is niet verplicht maar gebeurt op basis van sportiviteit. Niemand verwacht dat je met een datum akkoord gaat waarop je eigen team incompleet is, maar als er een mogelijkheid is waar je eigen team niet onder lijdt, bedenk je dan dat jouw team misschien de volgende keer medewerking nodigt heeft. 

    Jouw team wil een wedstrijd verzetten.
    De aanvoerder van het team stuurt een mail naar wedstrijdsecretariaat@allvo.eu en meldt hierin om welke wedstrijd het gaat, de reden van verzetten en voorstellen voor mogelijke inhaaldata. Het wedstrijdsecretariaat gaat contact opnemen met de tegenstander. Als de tegenstander mee wil werken is er overleg over de inhaaldatum. Zodra deze datum akkoord is voor beide betrokken teams wordt de aanvoerder geïnformeerd en wordt de wijziging doorgegeven aan de NeVoBo. Als jouw wedstrijd is verzet terwijl je op de oorspronkelijke datum zaaldienst had of ingedeeld was als scheidsrechter dan blijft dat gewoon staan. Het is altijd mogelijk om zelf te proberen om dit om te ruilen met een ander team.

    Jouw tegenstander wil een wedstrijd verzetten.
    Via het wedstrijdsecretariaat ontvangt de aanvoerder bericht over de aangevraagde wedstrijdwijziging. De tegenstander doet vaak al een voorstel voor een nieuwe datum, dit vanwege de opties tot zaalhuur. Het betreft hier een uitwedstrijd, veelal op een trainingsavond. Zodra beide teams akkoord zijn met een nieuwe speeldatum wordt de aanvoerder geïnformeerd en wordt de wijziging goedgekeurd bij de NeVoBo.