• Algemene Corona richtlijnen

 • Voor alle protocollen verwijzen we jullie naar de website van de Nevobo die ook continu geüpdatet wordt. https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/03/coronavirus-en-volleybal-in-nederland

  Aantal belangrijke richtlijnen uit de protocollen die we alvast willen benoemen:

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie.
  • Schud geen handen.
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

  Bij een corona verdenking

  1. Blijf thuis en laat je testen.
  2. Totdat je een negatieve testuitslag hebt neem je geen deel aan trainingen en wedstrijden.

  Bij een positieve corona test

  1. Informeer het bestuur via info@allvo.eu.
  2. Volg de richtlijnen van de GGD op. De GGD verzorgt het  bron- en contactonderzoek maar het is verstandig om je team alvast op de hoogte te brengen zodat zij extra alert kunnen zijn op symptomen bij zichzelf.
  3. Ga in quarantaine.
  4. Gedurende de quarantaine periode neem je vanzelfsprekend geen deel aan trainingen en wedstrijden.